ЕВРОПЛАМ ЕООД

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
УСЛУГИ

„ЕВРОПЛАМ“ЕООД е специализирана фирма в областта на реставрацията, консервацията и експонирането на обекти – паметници на историческото и културното наследство на България.

Фирмата предлага следните услуги:
• Безплатна консултация за обследване на състоянието и преценка за намеса;
• Проектиране на недвижими културни ценности;
• Извършване на консервационно-реставрационни работи (КРР) – строителство, укрепване, реставрация и консервация на дърво, камък и метал; тониране и художествено изписване;
• Осъществяване на експертни консултации и контрол на обекти в процес на изпълнение;
• Изработка независима експертиза на извършвани КРР;
• Извършване на строително-ремонтни и общостроителни дейности.

Независимо дали става въпрос за археологически обекти, традиционни български къщи, исторически монументи или архитектурни ансамбли, в „ЕВРОПЛАМ“ЕООД вярваме, че с тези принципи компромиси не трябва да се правят. Водени от стремежа си да работим за съхранението на историческото и културното богатство на страната ни, ние предоставяме безплатна консултация на всяко частно лице или организация, които притежават стара сграда (независимо дали е регистриран паметник на културата или не) и които имат желанието да я реставрират и съхранят в оригиналния й вид за поколенията.

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Васил Левски" 96, Тел: 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg