ЕВРОПЛАМ ЕООД

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
МИСИЯ
„ЕВРОПЛАМ“ ЕООД е специализирана фирма в областта на реставрацията, консервацията и експонирането на обекти – паметници на историческото и културното наследство на България.
Специалистите във фирмата притежават богат опит при реставрацията на обекти от всички епохи – от Праисторията през Античността и Средновековието до Възраждането и Новата история .
През 15-те години от основаването на компанията екипът на „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД е посветил работата си на съхранението на културно-историческото богатство на България за следващите поколения.
Десетките качествено изпълнени обекти са свидетелство за професионалното отношение на колектива към изключително сложната и специализирана сфера на реставрацията и консервацията. Тази област не търпи решения по конфекция и по готов калъп – всеки обект е уникален и притежава своята специфика. Затова специалистите на „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД разработват индивидуален подход, който отчита уникалните характеристики на всяка задача.

В „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД ние се опираме на дългогодишния си опит и отличното познаване на старите строителни технологии и материали, но в същото време използваме и най-съвременни решения, за да постигнем правдива и качествена реставрация.
В работата си фирмата се ръководи от основните принципи при реставрацията и консервацията на културното наследство, заложени в Международната харта за консервация и реставрация на паметници и обекти /Венецианската харта от 1964 г./:

“Процесът на реставрация е високоспециализирана операция. Целта му е да запази и разкрие естетическата и историческа стойност на паметника на основата на уважение към оригиналния материал и автентичните документи. Реставрацията трябва да спре там, където започва догадката, а в случай, че е належащо да се извърши допълнителна работа, тя трябва да бъде ясно отделена от оригиналната архитектурна субстанция и да носи видим съвременен отпечатък. При всички случаи реставрацията трябва да бъде предшествана и последвана от археологическо и историческо изследване на паметника.”

Независимо дали става въпрос за археологически обекти, традиционни български къщи, исторически монументи или архитектурни ансамбли, в „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД вярваме, че с тези принципи компромиси не трябва да се правят. Водени от стремежа си да работим за съхранението на историческото и културното богатство на страната ни, ние предоставяме безплатна консултация на всяко частно лице или организация, които притежават стара сграда (независимо дали е регистриран паметник на културата или не) и които имат желанието да я реставрират и съхранят в оригиналния й вид за поколенията.

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Васил Левски" 96, Тел: 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg