,
19- . , .

19- , . 20 .
. , - , . " " 96, : 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg