ЕВРОПЛАМ ЕООД

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
НОВА ИСТОРИЯ
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И АВАРИЙНИ РАБОТИ НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, ГР. ПЛОВДИВ

Етнографският музей се намира в една от най-красивите къщи в архитектурния резерват Старинен Пловдив. Строена е през 1847 г. от майстора строител хаджи Георги от село Косово, Смолянско и е била собственост на търговеца Аргир Куюмджиоглу.

Къщата е двуетажна от западната си страна и четириетажна от източната заради естествената денивелация. Използвана е и част от крепостната стена. Заради размерите си е наричана още „Царската къща”– заема 570 кв. м площ, има 12 стаи, разположени около огромни салони. Забележителна е със 130-те си прозореца и големия добре подреден двор, потънал в зеленина. Великолепната дърворезба на таваните е уникална за всяко помещение, богато декорирана е отвън и отвътре с растителни мотиви. Характерни са вградените долапи и алафрангите.

Външната архитектура също е интересна, защото фасадите са разработени по различен начин. Югозападната е симетрична, а източната се дели на 6 части, които излизат стъпалообразно една пред друга. Входът е оформен с издаден напред портик, предизвикан от подчертаното излизане в пространството на салона на втория етаж. Този бароков похват се съчетава чудесно с изящната крива на трите фронтона и декоративно изписаната фасада. Стените на всяка стая са оцветени в различен цвят – синьо, охра, червено, зелено, оранжево. Разделени са на пана от бели прави или вълнообразни линии, често завършващи с капители. Украсата се допълва от алафрангите, долапите и вратите от буково дърво. Просторните стаи и изписани стени са украсени с геометрично профилирани дъсчени тавани, великолепни дърворезбовани „слънца”.

Според архитекти къщата е израз на разцвета на барока на пловдивската жилищна архитектура от средата на 19 век. Тя е паметник на културата с национално значение заради интересната си архитектура, съчетана със средновековните останки и богатите си стенописи и дърворезби.

Конструкцията на сградата е дървена и е изработена от дъб.
(Текст: техн. Св. Стоицова, гл. специалист отдел „СБ”, дирекция „СМСТИ”, Общ. Пловдив)

Видео, заснето с дрон – Етнографският музей в Пловдив по време на реставрацията

Видео, заснето с дрон – Етнографският музей в Пловдив след реставрацията

Обектът е обявен за недвижима културна ценност с категория‘национално значение’. Изпълненитe от „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД в периода 05.2015 – 08.2015 г. консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи включват:

- Препокриване на покрив с турски керемиди;
- Демонтажни работи;
- Подмяна на изгнила носеща конструкция;
- Обработка на покривна конструкция и обшивки против гниене, плесени, микроорганизми, насекоми, червеи и др.;
- Направа на хидроизолация от воалит;
- Полагане на топлоизолационна каменна вата;
- Доставка и монтаж на скоби за фиксиране на турски керемиди;
- Обшивка с поцинкована ламарина по поли, улами и около комини;
- Импрегнация на дървени елементи по стреха и челни дъски;
- Изработка и монтаж на капандури;
- Подмяна на липсващи и компрометирани улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина.
гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Васил Левски" 96, Тел: 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg